אור־לי ברלב: "אתה שופר"; ינון: "כולך אג'נדה, מתנשאת"
ינון מגל ובן כספית