"מידת הפעלת הכוח של השוטרים לא הייתה ראויה"
הקבינט