"החלק הארי של הנהלת האוצר מתפטר בזה אחר זה"
איפה הכסף