"את העם מעניינת הבעיה הכלכלית - לא הרוטציה"
ניסים משעל וגיא פלג