פרופ' שוורץ: סגר מיידי; פרופ' לס: בישראל אין מגיפה
ניסים משעל