"ההידבקות במזרח ירושלים ירדה בימים האחרונים"
איפה הכסף