"פרשת אום אל-חיראן היא אחת המזעזעות מקום המדינה"
אראל סג"ל