ג'ודי בתגובה ראשונה: "הגישה שלי - שיקפצו לי"
ג'ודי שלום ניר מוזס