"אין לי ביטחון כלכלי, ואני צריך לאכול ולפרנס את המשפחה שלי"
ינון מגל ובן כספית