"אנו הולכים להכין פעולה חוקית של מרי אזרחי"
ינון מגל ובן כספית