"רגב הוכיחה שהיא לגמרי משפחת פשע"
ינון מגל ובן כספית