"כמה עוד אתם צריכים כדי להבין שמשהו לא בסדר?!"
ינון מגל ובן כספית