האם המערכות פעלו או כשלו, ומי האחראי?
בן כספית ואריה אלדד