"האקדח יופיע, יהיה רצח נורא נוסף"
ניסים משעל וגיא פלג