סקר 103fm: הפער בין הליכוד וימינה מצטמצם
ניסים משעל