מנהלת ביה"ס: "צריך לחשוב איפה עובר הגבול בין חינוך לפוליטיקה"
איפה הכסף