"האיום של זוהר - ברוטלי, אלים וקרימינלי"
ניסים משעל