ההיבט המשפטי של התבטאויות יו"ר הקואליציה מיקי זוהר
אראל סג"ל