"המצב שלי הדרדר מאז הקורונה; נכנסתי להתקף וחתכתי את עצמי"
איפה הכסף