"יהיה קשה לחקור כיוון שאין שום סימן מקדים"
בן כספית ואריה אלדד