"אנו לא ערוכים להצפות, עד שלא נחטוף לא נבין"
ניסים משעל