"עם ישראל משלם על הטעויות של גנץ ואשכנזי"
ינון מגל ובן כספית