הוחמר החשד נגד תושב ערד שירה בתושב הפזורה
בן כספית ואריה אלדד