"נתניהו הוא מגדול הנוכלים הציבוריים בעת החדשה"
ניסים משעל