"אנו רואים איך אנו מתקרבים לקיר ולא מצליחים לעצור"
בן כספית ואריה אלדד