"נמצאים קרוב מאוד לאזור של איבוד שליטה טוטלי"
ינון מגל ובן כספית