"כשנחזור לשלטון, שאף אחד לא יצפה מאיתנו לדיאלוג"
אראל סג"ל