"מערכת החינוך שנשארת פתוחה - החלטה נכונה"
איפה הכסף