"אנחנו לא סומכים על נתניהו בנושא שמירת מסורת ורווחה"
ינון מגל ובן כספית