"המקום של כרמל מעודה הוא בנווה תרצה"
ניסים משעל וגיא פלג