"חוסר ניהול הקורונה - עולה בחיי אדם"
בן כספית ואריה אלדד