"המלחמה הייתה תופת, מודה לאלוהים שנשארתי בחיים"
ינון מגל ובן כספית