מגל: "כל אירופה טובעת, ואתה מסביר כמה רע פה"
ינון מגל ובן כספית