עצובים וזוללים: מה הסיבה לאכילה רגשית?
ד"ר מאיה רוזמן