"היום אין ביטחון שהבן שלך יצא מהבית ויחזור"
אראל סג"ל