"הולכים לבחירות כי בנימין נתניהו חזיר שלטוני"
ינון מגל ובן כספית