הרב פרוש: "ממתי גדעון סער היה פסול אצלנו?"
ינון מגל ובן כספית