"יהיה טוב שמושחת כמו ברק יעמוד בראש תנועה"
בן כספית ואריה אלדד