"לא צריך להתייחס לציבור כבעל חיים קשור לרצועה"
ניסים משעל