"אני באתי והצעתי לשנות את יש עתיד"
ינון מגל ובן כספית