"את הנזק שנגרם לילדים אי אפשר לתקן בכסף"
אראל סג"ל