"משאירה את סכסוך העבודה עד שאראה את ציבור עובדי ההוראה מתחסן"
איפה הכסף