"האלימות בלוד יכולה ויוצאת מגבולות העיר"
בן כספית ואריה אלדד