"בוודאי שיש פער - הייחוד הוא היכולת לגשר עליו"
בן כספית ואריה אלדד