"אבן גדולה שרובצת על גבנו התחילה להתגלגל למטה היום"
ינון מגל ובן כספית