"בלי בנט - לא תהיה לנתניהו ממשלה של 61"
ניסים משעל