"ללכת לשיתוף פעולה עם רע"מ זה חמור מאוד"
ינון מגל ובן כספית