"האשמה היא בכך שנתניהו פנה לאלוביץ', איש עסקים"
אראל סג"ל