"הממשלה כשלה אך אנו צריכים לגלות אחריות"
בן כספית ואריה אלדד