"נתניהו יסולק בכוח החלטה ולא כיבוש פיזי"
ינון מגל ובן כספית